ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων – Θεραπεία

Προκειμένου να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι η φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων πρέπει αρχικά να κατανοήσουμε πως λειτουργεί το φλεβικό δίκτυο.

Το φλεβικό δίκτυο των κάτω άκρων αποτελείται από:

 1. Επιπολής (επιφανειακές) φλέβες. Οι δύο μεγαλύτερες που υπάρχουν σε κάθε πόδι είναι η μείζων σαφηνής φλέβα που βρίσκεται στην πρόσθια επιφάνεια του ποδιού και η ελάσσων σαφηνής φλέβα που ξεκινά από το έξω σφυρό λίγο πιο πάνω από την πατούσα και φθάνει πίσω από το γόνατο.
 2. Εν τω βάθει (εσωτερικές) φλέβες. Οι κυριότερες από κάτω προς τα πάνω είναι οι περονιαίες, οι κνημιαίες, η ιγνυακή και η μηριαία φλέβα.
 3. Διατιτρώσες (ενδιάμεσες) φλέβες, που ενώνουν τα δύο παραπάνω φλεβικά δίκτυα μεταξύ τους.

Οι φλέβες των κάτω άκρων βοηθούν το αίμα να επιστρέψει από τα πόδια στην καρδιά. Αυτό επιτυγχάνεται με βαλβίδες που υπάρχουν μέσα στις φλέβες και με τη σύσπαση των μυών που πιέζουν το τοίχωμα των φλεβών.

Πως δημιουργείται η φλεβική ανεπάρκεια;

Όταν δυσλειτουργούν κάποιες από αυτές τις βαλβίδες τότε δημιουργείται φλεβική ανεπάρκεια. Η κακή κίνηση και στάση του αίματος μέσα στις φλέβες μπορεί να δημιουργήσει οιδήματα, κιρσούς, ευρυαγγείες, έλκη ή ακόμη και θρόμβωση.

Ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση;

Η αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας χωρίζεται σε:

 1. Θεραπεία της επιπολής φλεβικής ανεπάρκειας και της ανεπάρκειας των διατιτραινουσών

 2. Θεραπεία της εν τω βάθει φλεβικής ανεπάρκειας.

Θεραπεία της επιπολής φλεβικής ανεπάρκειας και της ανεπάρκειας των διατιτραινουσών

 Το επιπολής φλεβικό δίκτυο και οι διατιτρώσες, όταν ανεπαρκούν, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο χρόνο. Η θεραπεία περιλαμβάνει την συντηρητική και την επεμβατική αντιμετώπιση.

 

 1. Συντηρητική θεραπεία

 • Αυτό που βοηθάει πολύ τις φλέβες των ποδιών είναι και η μείωση της άρσης βαρών, η αποφυγή της ορθοστασίας και της έκθεσης του ποδιού σε θερμότητα, το περπάτημα, η απώλεια βάρους και η διακοπή του καπνίσματος.
 • Πολύ σημαντική είναι η χρήση ελαστικής κάλτσας ή καλτσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης. Δεν εξαφανίζει το πρόβλημα αλλά βελτιώνει τα συμπτώματα και προστατεύει το πόδι.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουμε επικουρικά κάποια φλεβοτονικά φάρμακα.

 

 1. Επεμβατική αντιμετώπιση

Σκοπός είναι η εξάλειψη όλων των φλεβών που ανεπαρκούν. Μετά την επέμβαση η κυκλοφορία του αίματος γίνεται από το υπόλοιπο υγιές φλεβικό δίκτυο. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι οι εξής:

 

α. Χειρουργική αντιμετώπιση

Γίνεται αφαίρεση όλων των φλεβών που ανεπαρκούν από μικρές τομές στο δέρμα.

 

β. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση (Laser ablation)

Με την τοποθέτηση ενός ειδικού καθετήρα (οπτική ίνα Laser) μέσα στον αυλό της φλέβας και με την απελευθέρωση θερμότητας προκαλούμε τη σύγκλεισή της.

 

γ. Σκληροθεραπεία

Με την έγχυση σκληρυντικών ουσιών στον αυλό των φλεβών, προκαλούμε την ίνωση του τοιχώματός τους και τη σταδιακή σύγκλεισή τους.

Θεραπεία της εν τω βάθει φλεβικής ανεπάρκειας

Οι εν τω βάθει φλέβες δεν αφαιρούνται γιατί δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Η ανεπάρκεια τους αντιμετωπίζεται κυρίως συντηρητικά.

 1. Συντηρητική θεραπεία εν τω βάθει φλεβικής ανεπάρκειας

 • Αυτή περιλαμβάνει την απώλεια βάρους, τη βάδιση, την αποφυγή των θερμών λουτρών (σάουνα, ιαματικά) και της ηλιοθεραπείας και διακοπή του καπνίσματος.
 • Η χρήση ελαστικής κάλτσας ή καλτσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης βοηθά σημαντικά και αποτελεί την κύρια συντηρητική θεραπεία.
 • Η χρήση φλεβοτονικών φαρμάκων ίσως δώσει μια μικρή βοήθεια σε όσους δε μπορούν να φορέσουν κάλτσες.

 

 1. Επεμβατική αντιμετώπιση εν τω βάθει φλεβικής ανεπάρκειας

Αυτή χρησιμοποιείται σπάνια και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

α. Χειρουργική αντιμετώπιση

Η χειρουργική αντιμετώπιση της εν τω βάθει φλεβικής ανεπάρκειας περιλαμβάνει τη βαλβιδοπλαστική και έχει δοκιμαστεί σε λίγα κέντρα του εξωτερικού με δυσανάλογα και αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.

β. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση

Αυτή εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις θρομβώσεων και στενώσεων των εν τω βάθει φλεβών. Σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν η συντηρητική αντιμετώπιση δε φθάνει για τη βελτίωση των συμπτωμάτων, τότε με τη χρήση μπαλονιού (αγγειοπλαστική) και με την τοποθέτηση ενός μεταλλικού νάρθηκα (στεντ) ανοίγουμε τη στενωμένη φλέβα για να βοηθήσουμε τη ροή του αίματος.