ΦΙΣΤΟΥΛΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ – XΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Τι είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια;

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι μια πάθηση που σχετίζεται με την επηρεασμένη λειτουργία των νεφρών. Οι νεφροί ρυθμίζουν τη σωστή κατανομή υγρών στον οργανισμό, την ηλεκτρολυτική ισορροπία και την αποβολή των τοξικών προϊόντων του μεταβολισμού. Όταν οι νεφροί ανεπαρκούν επηρεάζονται όλα τα ανωτέρω, με κίνδυνο ακόμη και για τη ζωή του ασθενούς.

Ποια είναι τα αίτια της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας;

Πιο συχνά αίτια που οδηγούν σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι:

 • Ο σακχαρώδης διαβήτης
 • Η υπέρταση
 • Διάφορες νεφροπάθειες
 • Στένωση της νεφρικής αρτηρίας
 • Η μακροχρόνια χρήση φαρμάκων (π.χ. αντιφλεγμονώδη)

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: Θεραπεία

Οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μπορούν να αντιμετωπισθούν με δίαιτα και φαρμακευτική αγωγή. Στις περιπτώσεις που η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια επιδεινώνεται και γίνεται τελικού σταδίου οι λύσεις είναι:

 1. Η αιμοκάθαρση
 2. Η περιτοναϊκή κάθαρση
 3. Η μεταμόσχευση νεφρού

Αιμοκάθαρση

Οι νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση συνδέονται με ένα μηχάνημα τεχνητού νεφρού, 2-3 φορές εβδομαδιαίως και «καθαρίζονται» από τις άχρηστες ουσίες του οργανισμού. Για να γίνει αυτό χρειάζονται μια αγγειακή προσπέλαση.

Η αγγειακή προσπέλαση μπορεί να είναι:

α) Μια αρτηριοφλεβική επικοινωνία, γνωστή ως φίστουλα

β) Ένα συνθετικό μόσχευμα

γ) Ένας καθετήρας σε κεντρική φλέβα

α) Φίστουλα

Φίστουλα Νεφροπαθών - Χρονια νεφρικη ανεπάρκεια

 • Η φίστουλα είναι μια επικοινωνία ανάμεσα σε μια αρτηρία και μια φλέβα, που γίνεται είτε κοντά στον καρπό είτε στην έσω πλευρά του αγκώνα.
 • Η φίστουλα πρέπει να είναι η πρώτη αγγειακή προσπέλαση που γίνεται στον νεφροπαθή που ξεκινάει την αιμοκάθαρση, γιατί έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερο κίνδυνο λοιμώξεων. Χρειάζεται 30-40 ημέρες από το χειρουργείο για να μπορέσει να αναπτυχθεί, «να φουσκώσει», ώστε να είναι έτοιμη για παρακέντηση.
 • Γίνεται με τοπική αναισθησία και χρειάζεται συνήθως έως μια ώρα χειρουργικού χρόνου.
 • Αν ο ασθενής αφού εξετασθεί με triplex, δεν έχει ικανοποιητικά αγγεία για δημιουργία φίστουλας, τότε η επόμενη λύση είναι το μόσχευμα.

β) Μόσχευμα

 • Το μόσχευμα ενώνει μια αρτηρία με μια φλέβα.
 • Είναι συνθετικό ή βιοσυνθετικό ή υβριδικό και γίνεται είτε στο χέρι (Φωτό 1), είτε στο πόδι (σαφηνομηριαίο).
 • Γίνεται και αυτό με τοπική αναισθησία και χρειάζεται μια έως δύο ώρες χειρουργείου και μπορεί να παρακεντηθεί 20-25 ημέρες αργότερα.

 

μόσχευμα δεξιού βραχίονα

γ) Κεντρικός καθετήρας

 • Οι αιμοκαθερώμενοι μέχρι να αποκτήσουν φίστουλα ή μόσχευμα, χρειάζονται ένα καθετήρα για να γίνεται αιμοκάθαρση. Αυτός μπορεί να είναι προσωρινός ή μόνιμος.
 • Τοποθετείται με τοπική αναισθησία και συνήθως με υπερηχογραφική καθοδήγηση και μηχάνημα ακτινοσκόπησης.
 • Ο προσωρινός καθετήρας πρέπει να αφαιρείται σε σύντομο χρονικό διάστημα γιατί υπάρχει κίνδυνος λοίμωξης.
 • Ο μόνιμος καθετήρας μπορεί να μείνει για μεγάλο διάστημα και είναι συνήθως η τελική λύση όσων δεν έχουν άλλη αγγειακή προσπέλαση.

 Η αιμοκάθαρση & ο Αγγειοχειρουργός σας

Η ποιότητα ζωής των ασθενών που κάνουν αιμοκάθαρση εξαρτάται άμεσα από την καλή λειτουργία της αγγειακής τους προσπέλασης.

Η σωστή τεχνική από τον αγγειοχειρουργό και η επιλογή της κατάλληλης θέσης για την παράκαμψη, είναι πολύ σημαντική για τον ασθενή και τη διάρκεια ζωής της αγγειακής προσπέλασης.

Η προσεκτική παρακολούθηση από το νεφρολόγο και τον αγγειοχειρουργό, μπορεί να γλυτώσει τον ασθενή από πιθανή θρόμβωση της φίστουλας.

Σε δυσλειτουργία αυτής μπορεί να διορθωθεί εγκαίρως με αγγειοπλαστική και να αποφευγχθεί νέο χειρουργείο.

Αγγειοπλαστική φίστουλας ή μοσχεύματος

 

Κεντρική Στενωση Φιστουλας

Σε περίπτωση κακής λειτουργίας, λόγω κάποιας στένωσης στην αγγειακή προσπέλαση (Φωτό Α), τότε η διόρθωση της στένωσης επιτυγχάνεται με αγγειοπλαστική (μπαλονάκι) (Φωτό Β).

 •  Αυτό γίνεται με τοπική αναισθησία και διαρκεί έως μια ώρα.
 • Ο ασθενής αμέσως μετά την αγγειοπλαστική μπορεί να πάει σπίτι του ή να κάνει αιμοκάθαρση.
 • Η αγγειοπλαστική μπορεί να κρατήσει μια φίστουλα ή ένα μόσχευμα «ανοιχτό για χρόνια»