Πολύποδες & Όγκοι φωνητικών χορδών
Όγκοι και πολύποδες φωνητικών χορδών

Πολύποδες & Όγκοι φωνητικών χορδών

 

Η ομιλία είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου καθώς αποτελεί το βασικότερο μέσο επικοινωνίας του. Για να δημιουργηθεί η ομιλία είναι απαραίτητο να παραχθεί αρχικά η φώνηση, δηλαδή ένας ήχος στην περιοχή του λάρυγγα και εν συνεχεία με την συνεργασία και κίνηση των υπολοίπων εξαρτημάτων της ομιλίας μπορούμε και μιλάμε.Η παραγωγή φώνησης γίνεται από τις φωνητικές χορδές.

Ποιο είναι το κύριο ενόχλημα που αφορά τις διαταραχές της φωνής;

Το κύριο ενόχλημα είναι η αλλαγή της χροιάς της δηλαδή το βράχνιασμα

 

Τι δίνει την ξεχωριστή χροιά της φωνής σε κάθε άνθρωπο;

Τη δίνουν τα αντηχεία δηλαδή το στόμα, η μύτη και οι παραρρίνιοι κόλποι, καθώς και οι συνήθειες της ζωής (ομιλία, κάπνισμα, αλκοόλ)

Πότε πρέπει να επισκεφθώ το γιατρό μου σε περίπτωση που βραχνιάσω;

Κάθε αλλαγή της χροιάς που επιμένει πάνω από 3 εβδομάδες πρέπει να εξετασθεί από ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο

Πως θεραπεύονται αυτές οι διαταραχές;

Με ανάπαυση της φωνής, λογοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή ή και κατάλληλη χειρουργική επέμβαση

Πώς γίνονται οι χειρουργικές επεμβάσεις του λάρυγγα;

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους διαστοματικά με χρήση μικροσκοπίου, ειδικών εργαλείων ή και laser. Πολύ σπάνια απαιτείται εξωτερική τομή.

 

Πηγή: www.exelixismedical.gr